ابتکار جالب انقلابیون کارگیلی در زنده نگه داشتن روز جهانی قدس

79
علی اکبر براتی: کرونا و قرنطینه نتوانسته از اراده مردم انقلابی شهر کارگیل در ایالت جامو و کشمیر واقع در هندوستان جلوگیری کند. تظاهرات خانگی و انتشار آن در شبکه های مجازی یکی از ده ها ابتکار مردم انقلابی این سرزمین بوده است. #القدس_درب_الشهداء #روز_جهانی_قدس #covid1948
pixel