گراف دانش گوگل | Google Knowledge Graph

60
گراف دانش گوگل تلاش می‌کند تا ارتباط بین صفحات و موضوعات گوناگون را درک کند؛ سپس بر اساس اطلاعات گردآوری شده از پایگاه‌ های داده گوناگون همانند ویکی پدیا، چکیده‌ای از آنچه مورد نیاز شماست را برایتان فراهم کند. در واقع گوگل با بررسی رفتار شما به دانش خودش و شما اضافه می‌کند. برای کسب اطلاعات جامع درباره گراف دانش گوگل و الگوریتم مرغ مگس خوار به لینک زیر مراجعه کنید: /https://blog.veetechs.com/google-hummingbird-algorithm
pixel