معرفی و آزمایش اولین ایربگ پیش فعال در اتومبیل برای ضربات جانبی

44
پرشین خودرو: اولین ایربگ های جانبی برای دفع ضربات پیش از برخورد در این ناحیه، از سوی شرکت ZF معرفی و مورد آزمایش قرار گرفت، هرچند هنوز راه زیادی برای تجاری سازی آن باید رفت.
پرشین خودرو 106 دنبال کننده
filimo
آقازاده - قسمت 14
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel