تدریس مفهومی ریاضی 2 -تعیین دامنه توابع چند متغیره-فیزیک پزشکی-تصویربرداری پزشکی

87
فیزیک پزشکی
فیزیک پزشکی 14 دنبال‌ کننده

استاد ابراهیمی آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران physicpezeshki.com https://www.instagram.com/physicpezeshki