توصیه‌های عالیخانی برای اداره اقتصاد ایران

86

علینقی عالیخانی، اقتصاددان و وزیر اقتصاد ایران در دهه 40، روز گذشته درگذشت. او اعتقاد داشت: در شرایط تورمی برای کنترل قیمت نباید به به بخش خصوصی و واردکننده فشار آورد و در فرایند قیمت گذاری کالا مداخله کرد. به عقیده عالیخانی، برای توسعه در کشور نباید صرفا تمرکز بر شهرهای بزرگ داشت چراکه اساسا باید شرایط اقلیمی و خصوصا کم‌آبی ایران را در نظر گرفت. از نگاه او حمایت از صنایع کوچک و متوسط ویژگی یک اقتصاد بالنده بود.