روضه باب الحوائج حضرت علی اصغر مداح حاج داود حسن زاده

1,343
روضه ی بسیار زیبای باب الحوائج حضرت علی اصغر با مداحی حاج داود حسن زاده جلسه ی هفتکی هیئت دارالشفاءِ اهل کساءِ شهرستان اذرشهر 96.1.25
pixel