طرح های کارآفرینی بنیاد برکت: شرکت پهن دشت بیرجند

628
یکی از اهداف مهم بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مشارکت در طرح های اقتصادی به منظور توانمندسازی اقتصادی مناطق کم تر توسعه یافته ی کشور، از طریق کارآفرینی و حمایت از تولید و کالای ایرانی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است. مشارکت بنیاد برکت در طرح توسعه شرکت پهن دشت در شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی نیز به همین منظور انجام شده است.
pixel