نحوه گذاشتن و برداشتن سمعک نامرئی

154

نکته مهم در استفاده از سمعک نامرئی مربوط به نحوه گذاشتن و برداشت آن درون مجرای گوش می باشد. برای هر سمعک نامرئی یک دستگیره نامرئی کوچک تعبیه شده است که نخ نامرئی هم نامیده میشود. با استفاده از نخ نامرئی می توان سمعک را درون مجرای گوش گذاشته و یا آ را از مجرای گوش خارج نمود. اگر سمعک به درستی درون گوش قرار نگیرد کیفیت صدا تحت تاثیر قرار میگیرد و در بیشتر موارد سمعک شروع به سوت زدن خواهد کرد.برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان به سایت http://saminava.com/ مراجعه کنید.