میزان خروجی آب از محل های انفجار جاده چارقلی به گمیشان

148
میزان خروجی آب از محل های انفجار جاده چارقلی به گمیشان توسط سپاه كه باعث كاهش سطح آب و رفع خطر مجدد سیل شد. اگر این انفجار و تخریب همان روز اول اتفاق افتاده بود ارتفاع آب به سه متر نمی رسید و بسیاری از زندگی ها از بین نمی رفت اما در غیاب استاندار به عنوان تصمیم گیر اصلی و بی توجهی مقامات ارشد دولتی این تصمیم چند روز دیرتر گرفته شد و به اجرا در آمد.
تهران نیوز 130 دنبال کننده
pixel