ایرانگردی: صنایع دستی و غذاهای محلی بندرعباس

217

شهر بندرعباس دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات مرکز استان هرمزگان در جنوب ایران است. شهر بندرعباس در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس قرار دارد و یکی از نام های پیشین آن بندر گمبرون بوده است. بندرعباس بزرگترین بندر ایران است، علاوه بر آن مجتمع بندری شهیدرجایی و بندر شهیدباهنر به عنوان نقطه اتکای اقتصاد ایران در جهت جابه جایی کالا و نیز وجود کارخانه های متعدد و بزرگ صنعتی؛ بندرعباس را به شهری مهم در زمینه ی بازرگانی و صنعت کشور و نیز منطقه مبدل کرده است. فاصله بندرعباس تا تهران ۱۲۸۷ کیلومتر، تا

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.6 هزار دنبال کننده