افتتاح نخستین باجه جوانه های بانك ملی ایران

450
نخستین باجه جوانه های بانک ملی ایران با رویکرد خدمت رسانی به آینده سازان کشور در شعبه دزاشیب بانک در تهران افتتاح شد

Girly_asmr

1 سال پیش
کجا هست و در چه منطقه ای است
pixel