زیبایی درونی

21
زیبایی باید درونی باشه، ما مردها اغلب صورت یه خانم نگاه می کنم نه لباسهاش رو زیبایی رو از صورت می گیریم ، خانمهای عزیز برای اینکه زییا باشید فقط فکرتون زیبا باشه صورتتونم زیبا می شه یه لبخند شما دل هر مردی رو می لرزونه ، امتحانش کنید معجزه می کنه به من اعتماد کنید، خوشحال می شم نظر همه رو بدونم
pixel