گفتگوی ویژه "گیل خبر" با محمد صادق حسنی نماینده شهرستان رشت در مجلس

259
گفتگوی ویژه "گیل خبر" با نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نخستین گفتگو : "محمدصادق حسنی جوریابی" نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی
گیل خبر 22 دنبال کننده
pixel