معرفی نرم افزار تبلو Tableau و مقایسه با نرم افزار پاور بی آی powerBI

37
VISTA Data Mining Group 2 دنبال‌ کننده
معرفی نرم افزار تبلو Tableau بصورت مختصر و ایجاد شیت ها و ساخت داشبرد و مقایسه با نرم افزار پاور بی آی powerBI بصورت محدود
pixel