ونوس شبکه یک با تدریس دکتر سرکشیک زاده -26 تیر

287
287 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر سثید هادی سرکشیک زاده 26 تیر در دومین برنامه تدریس کنکور 98 خوددر شبکه یک حاضر و به تدریس منابع جدید پرداخت