زمرّدماهی دهان‌لوله‌ای: Epibulus insidiator

43
زمردماهی دهان‌لوله‌ای (نام علمی: Epibulus insidiator)، از گونه‌های زمردماهیان که در بعضی منابع از خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است. دهان این ماهی قابلیت جالبی دارد و در هنگام شکال، از حالت چین خورده خارج و فرم یک لوله را می‌گیرد. ارزش آکواریومی دارد. غذای اصلی آن بیمهرگان و ماهیان کوچک کفزی در مناطق مرجانی است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Epibulus-insidiator.html
pixel