عزم دولت برای برخورد قاطع با دانه درشت ها

35

شبکه یک- 4 شهریور 98- 14:00| علی ربیعی در رابطه با اعلام لیست بدهکاران دانه درشت بانکی گفت: این بدهکاران در ۲۰ سال گذشته اقدام به اخذ وام کرده و به عناوین مختلف از ایفای تعهدات سر باز زده اند. وی با بیان اینکه به نظر می رسد مجموع اصل سوء بدهی این بدهکاران بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، افزود: بانک مرکزی پرونده ها را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده و همزمان در قوه قضاییه نیز موضوع دنبال خواهد شد.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده