آموزش Function -Tissue Tracking در نرم افزار CVI42

4
با استفاده از این اموزش میتوانید Tissue Tracking در نرم افزار CVI را انجام دهید.
pixel