روز جهانی مبارزه با کار کودکان تاریخچه و آمار

589
دوازدهم ژوئن، مصادف با ۲۲ خرداد، روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان است. براساس پیمان‌نامه حقوق کودک، دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف هستند با هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله کنند. متن: الهام اسکندری / تدوینگر: سجاد اصلانی
pixel