لحظه دیدار (11)همراه با خاطرات بهنام شکیبایی مقیم آلمان

535

مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری - قسمت 11 : بهنام شکیبایی مقیم آلمان - دکترای دندانپزشکی جزء چهار نفر اول در دنیا که بعد از جراحی فک و صورت سه فوق تخصص دیگر را دارند - کد ویدیو: 5105