داغترین‌ها: #عید سعید فطر

پرونده الکترونیک پزشکی

335
در این بخش آموزش تشکیل پرونده الکترونیک پزشکی برای بیمار یا مراجعه کننده همراه با سوابق اطفال ، زنان و زایمان ، اجتماعی، خانوادگی ، دارویی ، آلرژی و عمل های آنرا مشاهده می نمایید.
pixel