چگونه با توجه به تغییرات شاخص کل و هم وزن، بازار را پیش بینی کنیم؟

97

تغییرات شاخص کل و هم وزن در بورس چه معنایی دارد و چطور برای خرید سهام از این شاخص ها استفاده کنیم؟ ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/