ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

چگونه با کلاممان در پیرامون و حتی دنیا تغییر ایجاد کنیم؟

10
ارائه و بارگزاری توسط گروه تحقیقاتی شرفزاد مشاورین کسب و کار و تجارت نوین sharafzad.ir
sharafzad.ir 3 دنبال کننده
pixel