کسری 8 هزارمگاواتی در پیک مصرف برق سال آینده

771

شبکه خبر- 15 آذر 97- 15:30| حمیدرضا عظیمی معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از کسری 8 هزار مگاواتی تولید برق در زمان پیک مصرف سال آینده خبر داد.

پایشگری
پایشگری 948 دنبال کننده