چاپ افست نرم افزار رنگارنگ

1,003

ماژول چاپ افست به منظور محاسبه هزینه قیمت،محاسبه فرم چاپی،انبارداری،مدیریت گردش چاپ و اطلاع رسانی وضعیت چاپ با پیامک مورد استفاده قرار میگرید.همچنین در ورژن پیشرفته امکان اتصال به برنامه وجود دارد.