بيمه هاي زندگي در انتظار قانون

13
اخبار پولی مالی 15 دنبال‌ کننده
13 بازدید
اشتراک گذاری
اخبار پولي مالي- صنعت بيمه در بخش بيمه هاي زندگي هنوز نتوانسته از فرآيندهاي سنتي مورد استفاده خود را نجات دهد ؛ و همانطور كه اطلاع داريدبانك‌ها در حوزه روزآمد سازي فرايند ها از شركت‌هاي بيمه جلوتر هستند. آن‌ها توانسته اند خود را با تحولات نوآوري تطبيق دهند ولي شركت‌هاي بيمه از اين بابت نتوانسته اند از نوآوريها بهره برداري لازم را داشته باشند.
pixel