کلیپ طراحی و نظارت بر تولید و نصب قطعات بتنی پیش ساخته تونل مکانیزه TBM در خط ۶

42

کلیپ طراحی و نظارت بر تولید و نصب قطعات بتنی پیش ساخته تونل مکانیزه TBM در خط ۶ متروی تهران ( ۹۵-۹۳ ) را ببینید!