دکلمه ای حرفه ای از ترانه ی تام ویتس تقدیم به شمس لنگرودی از طرف گروه رزماری

115
دکلمه ای حرفه ای از ترانه ی تام ویتس تقدیم به شمس لنگرودی از طرف گروه رزماری
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel