گردشگری الکترونیک و آینده سفر

121

سخنرانی اشکان بروج - مدیر آکادمی گردشگری ایران - در سومین همایش آینده وب و موبایل (اسفند ۱۳۹۶)