آیدین آغداشلو ، خیام و خاطرات انهدام

879
گفتگوی حسین گنجی با آیدین آغداشلو درباره جهان خیام و تاثیراتش بر هنرمندان
pixel