نصرانه/ گفت و گو با عوامل فیلم سینمایی "کلوپ همسران"

244

نصر: نصرانه در جدیدترین برنامه خود سراغ کارگرادان و بازیگران فیلم سینمایی کلوپ همسران در پردیس ستاره باران تبریز رفت