فرانگاره و شاخصه های موثر بر انتقال پیام تصویری

16
دوره آموزش طراحی گرافیک در سایت گرافیک ورکشاپ آنلاین با عنوان " فرانگاره و شاخصه های موثر در پیام تصویری " در ۷ قسمت . ۵۷ دقیقه . در این دوره آموزششی اصول و مبانی و شاخصه های موثر بر انتقال پیام تصویری بیان میشود . این دوره دارای گواهی پایان دوره میباشد . دوره کامل این ویدیو در سایت گرافیک ورکشاپ آنلاین قابل دسترسی است
pixel