دوربین 96 ، قسمت 23 ؛ ارتباط اسکایپی با علیرضا رجبی از هلند

343

ارتباط اسکایپی با علیرضا رجبی ؛ مسیول انجمن مردمی اربعین اروپا از هلند . پاییز 96 با برنامه دوربین ، سه شنبه ها ساعت 21:15 به وقت تهران . شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید.