مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت صنعت ، معدن و تجارت.9 مرداد99./3

18
روند تولید با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال جهش تولید، با شتاب ادامه خواهد یافت
pixel