موسیقی درمانی سیستم عصبی

56
(NMT) Neurolic Music Therapy سامانه یِ تکنیک هایِ بالینیِ استاندارد شده یِ مبتنی بر شواهد در موسیقی درمانی
SalamRiazy 5 دنبال کننده
pixel