مسافر؛ اندی اندروز، فیروزه مهرزاد، نشر لیوسا

33
هفت تصمیمی که موفقیت فردی را تعیین می کند هدیه ای است درباره ی اصول موفقیت به زبان داستان
firoozeh_mehrzad 1 دنبال کننده
pixel