20-HTMLDashboard_ s01

50
نکات قسمت بیست وششم ساخت داشبورد HTML آپلود فایل برای صفحه html اشتراک گذاری گزارشات html توضیح قسمت های editor تحت وب ramix قرار دادن ایتم ها و گزارشات موجود در نرم افزار رامیکس در صفحه html معرفی و توضیح کامپونت های بوت استزپ معرفی وتوضیح filp ساخت یک صفحه بوت استرپ
pixel