نوروفیدبک در اوتیسم

240
در این ویدئو که توسط موسسه ملی سلامت ذهن آمریکا () تهیه شده است، چگونگی تاثیر گذاری نوروفیدبک بر مغز انسان و تاثیر گذاری آن بر روی افراد طیف اوتیسم را نشان می دهد . توضیحات بیشتر در سایت مرکز توانبخشی وصال www.vesalcenter.com در بخش مطالب آموزشی سایت وصال ، مطلب نقشه مغزی و لورتا نوروفیدبک نیز مرتبط می باشد ، مطالعه فرمایید.
pixel