نحوه نصب گل های کاغذی برای دکوراسیون

70,223

آنچه که در این فیلم مشاهده خواهید نمود، یک روش بسیار آسان و ساده برای نصب گل های کاغذی ساخته شده و آماده سازی آنها برای دکوراسیون می باشد. به نحوی که به سادگی قابل باز شدن و استفاده مجدد داشته باشند.