اشتباهات کتاب دین و زندگی 3 از زبان دکتر سرکشیک زاده

1,144

دکتر سرکشیک زاده در شبکه یک سیما با تدریس و بررسی درس 4 پایه سوم ایرادات کتاب درسی را بیان کرد در این بررسی مشخص می شود که ... www.drsarkeshikzadeh.com www.dinikonkoor.com