از ورامین برای آموزش حسابداری اومدم و پس از دو جلسه حسابدار شدم

771
ماجرای شنیدنی کارآموز حسابداران برتر که با وجود متاهل بودن، فرزند داشتن و مسافت دور به سرعت موفق شدند حسابدار یک سازمان بزرگ در ورامین شوند را حتما ببینید!!!
pixel