ویدیو نمایشی از تصاویر همایش سال ۹۷

166
ویدئو نمایشی از تصاویر همایش سال ۹۷ انجمن علمی کامپیوتر در تاریخ ۲۵ مهر ماه
pixel