به چه کسی می توان شریک زندگی گفت ؟

99
شریک کلمه پرباری است، مخصوصا وقتی به همراه زندگی بیاید. چقدر درباره ویژگی های شریک زندگی می دانید ؟ صحبت های دکتر محمودی را بشنوید. برای مشاهده بیشتر ویدئوها کانال تلگرام یا اینستاگرام موسسه مشیانه را دنبال کنید.
مشیانه 9 دنبال کننده
pixel