آوای جاوید-برنامه شماره هفتاد و یک-تصنیف "ای بت چین"

2,048

اثری از آوای جاوید آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ در مایه ی اصفهان -ای بت چین ای بت چین ای بت چین ای صنم، حوروش و ماه جبین ماه جبین ای صنم-ویدیوهای آوای جاوید را از سایت آوای جاوید پیگیری نمایید. avayejavid.com