سخنرانی ندا مفاخری در رو به راه: پا به راه...

1,304
ندا مفاخری، هم بنیانگذار سایت مدیران ایران، سخنران رویداد رو به راه بود که مهر 1396 در تهران برگزار شد. عنوان سخنرانی وی، «پا به راه...» بود. - 20TA30.com
بیست تا سی 152 دنبال کننده
pixel