فعالیتهای گروه " نیکی های کوچک" در آسایشگاه خیریه کهریزک

115
گروه "نیکی های کوچک" از بهار 1393 تاکنون، در آسایشگاه خیریه کهریزک در استان تهران و استان البرز مشغول به فعالیت است. برای اطلاع از نحوه فعالیت و همراهی با گروه لطفا به وبسایت گروه www.nikiha.org مراجعه نمایید.
pixel