هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی - محمدرضا شجریان :: ساز و آواز ماهور

2,766
آوای فاخته ✔️
آوای فاخته ✔️ 25.1 هزاردنبال‌ کننده

غزل از استاد سخن؛ سعدی شیرازی | دستگاه: ماهور | کمانچه: سعید فرجپوری ، تار: مجید درخشانی | هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی/ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی/با چشم نمی بیند یا راه نمی داند/هر کو به وجود خود دارد ز تو پروایی/دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده ست/کان جا نتواند رفت اندیشه دانایی/امید تو بیرون برد از دل همه امیدی

آوای فاخته ✔️
آوای فاخته ✔️ 25.1 هزار دنبال کننده