فضل‌الرحمان و قرآن‌پژوهی در دنیای جدید ـ انجمن مطالعات قرآنی

52
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این نشست پس از شرح مختصری از زندگی فضل‌الرحمان، به آرا و اندیشه‌ها و راهکارهای او در حل تقابل بین اسلام و مدرنیته می‌پردازد و دو کتاب اصلی او ـ «مضامین اصلی قرآن» و «اسلام و مدرنیته» ـ و مقالاتی از او را نیز بررسی می‌کند.
pixel