تدریس دو دقیقه ای-فرمول الگو-علی دادور

239
در این سری فیلم ها با آموزش های دو دقیقه ای ریاضی همراه شما هستیم. کاری از دبستان شاهد امام صادق(ع) سایت اکسیر آموز محمد رضا طیبی میبدی
pixel