مراحل مصاحبه دانشگاه وزارت اطلاعات

1,076

دانشگاه وزارت اطلاعات هر ساله از طریق کنکور سراسری از میان داوطلبان مرد در گروه آزمایشی ریاضی ، انسانی و تجربی که شرایط مصاحبه دانشگاه وزارت اطلاعات و امنیت ملی را دارند در مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو می کند .

هیوا
هیوا 26 دنبال کننده